Αλλάζουν τα δεδομένα για δημόσιους υπαλλήλους

705
Μέχρι τις 16 Απριλίου οι κρατικές υπηρεσίες θα εργάζονται με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο συνεισφοράς των εργαζομένων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν ανάγκες λόγω του κορωνοϊού.
Με εγκύκλιό του ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, σημειώνει πως με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, δεν αποκλείεται εργαζόμενοι να κληθούν να συνεισφέρουν και σε άλλες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω των έκτακτων συνθηκών. Παράλληλα αναφέρει πως από χθες μέχρι τις 16 Απριλίου ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας θα εργάζεται με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για μη εξάπλωση του ιού. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνει πως το προσωπικό ασφαλείας που θα εργάζεται, θα διαχειρίζεται επείγοντα θέματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Παράλληλα, σημειώνει πως το προσωπικό που δεν θα μεταβαίνει στους χώρους εργασίας του, θα παραμείνει στην οικία του και θα εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας ή με άλλο ευέλικτο ωράριο. «Για τον σκοπό αυτό οι αρμόδιοι υπουργοί θα προχωρήσουν άμεσα στον καθορισμό των αναγκών του υπουργείου και των τμημάτων/υπηρεσιών του για σκοπούς διαχείρισης των ζητημάτων αυτών», συμπληρώνει.

 

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ενεργήσουν οι προϊστάμενοι των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πλαίσιο καθορισμού του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για περιορισμό των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, σημειώνεται πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η απουσία γονέων που παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για τη φροντίδα των παιδιών τους ηλικίας μέχρι 15 ετών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή ή να εκτελούν εργασία από το σπίτι τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις πιο πάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ουσιώδεις επιχειρήσεις, που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΑΗΚ), υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης (συμβούλια υδατοπρομήθειας) και για λειτουργία των επικοινωνιών όπως (Cyta). Επίσης εξαιρούνται οι υπηρεσίες που εργάζονται για την ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, τα νοσοκομεία και οι φυλακές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο εξαιρούνται οι υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι υπηρεσίες λιμενικής κίνησης.

 

philnews.com 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy