Ομοσπονδία Εργολάβων: Λήψη ειδικών μέτρων στον κατασκευαστικό τομέα

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) χαιρετίζει τα εξαγγελθέντα μέτρα διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και στήριξης της οικονομίας μετά την κήρυξη της χώρας μας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη, αφού παραθέτει σειρά επιχειρημάτων για την δυσκολία εφαρμογής των μέτρων προστασίας στον κατασκευαστικό τομέα επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης ειδικών μέτρων για τομέα, όπως έχουν υιοθετηθεί στον τομέα του τουρισμού και απευθύνει έκκληση προς την πολιτεία για άμεση λήψη μέτρων.

Η Ομοσπονδία ζητά την ένταξη των εργοδοτουμένων στον τομέα σε σύστημα υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησης τους, διασφάλιση της ρευστότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων με πρόσθετες πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην έκδοση ή/και πληρωμή πιστοποιητικών πληρωμής σε έργα του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Εισηγείται, επίσης, την αξιοποίηση διαθέσιμων ανεκμετάλλευτων κονδυλίων από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ή επενδυτικά ταμεία ή κονδυλίων από την απελευθέρωση των κεφαλαίων 1,3 δις που θα χρησιμοποιηθούν από τις συστημικές τράπεζες για να βοηθήσουν επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σε όφελος ή/και για την στήριξη του κυπριακού κατασκευαστικού τομέα.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy