Σε ανοικτή ζώνη οι αγώνες σύμφωνα με Ευρωπαϊκή οδηγία!!!

“Το δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη, είναι υπεράνω εμπορικών συμφωνιών και συμφερόντων”

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες μπορούν να μεταδοθούν σε ανοικτή ζώνη, αφού υπάρχει Ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία μάλιστα εφαρμόστηκε ξανά στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, το 2014 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και η Cyta συμφώνησαν στη μετάδοση σημαντικών αγώνων σε ανοικτή ζώνη, στη βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/13/ΕΕ και του σκεπτικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσφυγές της UEFA και της FIFA, σύμφωνα με το οποίο, «το δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη, είναι υπεράνω εμπορικών συμφωνιών και συμφερόντων».

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy