“Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή προς όλα τα σωματεία και τους παράγοντες”

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται το φαινόμενο της έκδοσης ανακοινώσεων εκ μέρους Σωματείων και/ή δηλώσεων εκ μέρους παραγόντων και άλλων, που αφορούν την διαιτησία, προσυνεννοημένους αγώνες, χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, κ.λ.π.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή προς όλα τα σωματεία και τους παράγοντες, ότι όλες οι πιο πάνω ενέργειες είναι αντίθετες με σχετικά άρθρα του Κανονισμού της Δικαστικής Επιτροπής.

Περαιτέρω θα ήθελα να καλέσω όλους τους πιο πάνω, όπως προσκομίσουν στην ΚΟΠ και/ή ενώπιον μου, οποιαδήποτε στοιχεία κατέχουν που αφορούν τα πιο πάνω θέματα, τα οποία θα τύχουν εκ μέρους μου της σχετικής διερεύνησης με κάθε εχεμύθεια.

Σε περίπτωση στοιχειοθέτησης οποιουδήποτε αδικήματος εναντίον οποιουδήποτε θα γίνει η αναγκαία παραπομπή της υπόθεσης από το Γραφείο μου ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή για τα περαιτέρω.

Ευελπιστώ στην άμεση συμμόρφωση όλων, ούτως ώστε  να αποφευχθεί περαιτέρω ένσταση στον χώρο του ποδοσφαίρου, η οποία φαίνεται ότι υποσκάπτει την προσπάθεια που γίνεται για την μείωση της προκατάληψης για  τίμιο παιχνίδι.

Στέλιος Νικολάου
Επικεφαλής Πειθαρχικός Εισαγγελέας

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy