Έρχονται ξένοι παρατηρητές… θα αλλάξει κάτι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία, μεταξύ άλλων συζήτησε γενικότερα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και άμεση  ανάπτυξη και ενίσχυση της διαιτησίας με την προσθήκη νέων διαιτητών.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γιώργου Κούμα και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Bertrand Layec, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στο μέτρο της χρησιμοποίησης και ξένων διεθνών παρατηρητών διαιτησίας, που θα αξιολογούν διαιτητές μας, παράλληλα με την αξιολόγηση που γίνεται από τους υφιστάμενους παρατηρητές που ορίζει η Επιτροπή Διαιτησίας.

Πέραν της διπλής αξιολόγησης που θα γίνεται, οι ξένοι διεθνείς  παρατηρητές θα βοηθήσουν γενικότερα στην προσπάθεια της ανέλιξης νέων διαιτητών που θα επιλέγουν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας.

Συγκεκριμένα θα αναλάβουν την ευθύνη της εκπαίδευσης και της παρακολούθησης των νέων διαιτητών.

Οι τρεις ξένοι διεθνείς παρατηρητές, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας, είναι οι David Elleray, Manuel Lopez και  David Bennett και θα αρχίσουν δουλειά εντός Φεβρουαρίου.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy